KOCAELİ ATILIM VAKFI

Kocaeli Türkiye’nin en yoğun göç alan şehriydi. İl genelinde bilhassa Gebze civarında oluşan yoğun sanayi, Anadolu insanlarının iş bulma ümidine çare görünüyordu. Bu ümit öyle bir göç dalgasına dönüşmüştü ki yılın her günü Gebze civarına 50 civarında öğrenci gelmesine sebep oluyordu.

Bu yoğun göç karşısında devlet yatırımları yetersiz kalıyordu. 30 Ekin 1985 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı Yatırım-Donatım Şube Müdürlüğü’nden ayrılarak Kocaeli Milli Eğitim Şube Müdürlüğü’ne başladım.

Valimiz rahmetli İhsan DEDE sıradışı çok çalışkan ve vatan-millet sevisiyle dolu bir insandı. Bir gün beni yanına çağırarak ‘’Yavrum benim tempoma ayak uyduracak bir bürokrata kavuştum. Sırt sırta vererek bu ilim sorunlarını çözelim.’’  dedi. Böylece Kocaeli tarihinin en aktif ve yoğun eğitim yatırımları seferberliğini başlatmış olduk.

Önce bakanlıktan gelmiş olmanın avantajını kullanarak devlet ödeneklerini artırdık. İkinci olarak da ümit göçlerine neden olan sanayici ve iş adamlarının çözüme katkı sağlamalarını sağlamaya çalıştık.

Sanayici ve iş adamları ile toplantılar yaparak ve birebir görüşerek eğitime halk katkılarını sağlamaya başladık. Bir yandan da sanayinin oluşturduğu çevre kirliliği ile mücadeleye başladık. Zaman içerisinde Türkiye arıtma ve filtre ortalaması %48 iken biz Kocaeli’nde bu oranı %97 ye çıkarmayı başardık.

Ancak arıtma ve filtrelerin yapımı yeterli olmayıp, kullanımını da temin etmeliydik. Bu nedenle sık sık atık sularından numune alıp, Tübitak’a gönderiyorduk. Tahlil sonucu uzun süreler sonra çıkıyor. Bu nedenle de sanayi kuruluşları hakkında cezai işlem yapmakta zorlanıyorduk.

Bu durumu düzeltmek için Almanya’nın TÜV firması ile anlaşma yaptık. Mobil bir laboratuvar gelip anında tahlil yapıp anında cezai işlem yapmamızı sağlayacaklardı. Mark üzerinden ödeme yapacağımız için de bu ödemeyi yapmak için bir vakıf kurmamız gerekti. Bu ihtiyaçtan hareketle Kocaeli Atılım Vakfı’nı kurma kararı aldık. Tabi ki sadece bu amaca matuf olmamalıydı. 

Kocaeli’nin eğitim, kültür, sağlık, çevre, turizm, spor problemlerine etkin ve hızlı bir şekilde çözüm bulmak amaçlı, çok geniş kapsamlı bir vakıf kurduk. Daha sonra her zaman ki gibi engin bir öngörüyle Araştırma-Geliştirme(AR-GE) ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Organize Sanayi Bölgeleri ihtiyaç ve problemlerini de etkin ve hızlı bir şekilde çözme amaçlarını da ekleyerek vakfın amacını genişletip adını da Kocaeli Teknoloji-Kültür ve Eğitim Vakfı’na  (KOTKEV)  çevirdik.

Vakfı güçlü bir vakıf olarak kurmamız gerektiğinden hareketle kurucular kuruluna etkin tüm bürokratları ve iş adamlarını aldık. Ayrıca Kocaeli’nin tüm dengelerini gözeterek her ilçeden de saygın ve etkin iş adamlarını dahil ettik.

Vakıf Kocaeli’nin tüm problemlerine hızlı ve etkin çözüm üretmemizi sağlıyordu. Eğitim ve halk katkılarının çoğu, kişi veya kuruluşlarca anahtar teslimi yapılıyordu. Körfez Fen Lisesi gibi bazı yatırımları da vakıf vasıtasıyla yaptırdık.

Kocaeli Atılım Vakfı vasıtasıyla TÜV firması mobil laboratuvarıyla sanayi kuruluşlarının atık sularını yerinde ve anında tahlil ediyordu. Böylece anında cezalar kesilerek sanayi kuruluşları çevre konusunda duyarlı hale getiriliyordu.

Vakıf senedi Türk Vakıfçılığında örnek bir model oluşturacak kapasitede de çok kapsamlı olarak hazırlanmıştı. Ayrıca her konuda kapsamlı birer iç yönetmelik de hazırlanmıştı. ( Burs yönetmeliği vs. gibi )

Vakıf amacı ve adının değiştirilmesi aşaması da Rahmetli Valimiz vizyonu ve öngörüsünün ne kadar derin olduğunun göstergesidir. Kocaeli’nin yoğun sanayi bölgesi olmasının yanında TÜBİTAK ve TÜSSİDE gibi önemli kuruluşları da ilinde barındırmasından hareketle Kocaeli’nin bir AR-GE üssü haline getirebileceği fikrini doğurdu.

Amaç Yüksek Teknoloji Üniversitesi ( Bu üniversite de rahmetli valimizin öncülüğünü yaptığı bir eğitim kurumudur) ile birlikte hareket ederek kabiliyetli gençlere her türlü teknolojik donatıma sahip ofisler oluşturarak onların yeni buluşlar yapmalarını sağlamak amaçlanmıştı.     Zeki ve kabiliyetli gençlere imkanlar sağlanması suretiyle her türlü teknolojik buluşlar yapmaları sağlanacak, bu buluşlarını faaliyete geçirmeleri için de kendilerine finansörler bulunacaktı. Bu günlerde birçok ilimizde kurulmuş olan Teknokentlerin doğuşu bu düşünceden hareketle olmuştur. Yeni Kocaeli Atılım Vakfı hem Kocaeli için hem de model olarak ülkemiz için güzel gelişmelere vesile olmuştur.

20220816095707